Formation Lean Six Sigma Black Belt

Formation Lean Six Sigma Black Belt heeft ons heel veel geld kunnen besparen. Jarenlang hebben wij dezelfde werkwijze gehanteerd binnen ons bedrijf, maar daar is meteen drastisch verandering in gekomen. Bij dit bedrijf is het mogelijk om verschillende trainingen te volgen. Dit kan zowel op eigen locatie, of op een andere locatie. Natuurlijk is het makkelijker om in company een opleiding te gaan volgen. Vooral als eer meerdere mensen tegelijk deze training gaan volgen. Hierdoor verlies je geen kostbare tijd om eerst te moeten reizen. Ook is er verschillende mogelijkheden omtrent deze trainingen. Want er zijn vele verschillende soorten, zoals de Yellow Belt, Green Belt en Black Belt. Elk van deze trainingen hebben weer een zijtak om dieper in het proces te kunnen gaan. Door het volgen van een training, is het mogelijk om deze stof toe te passen op eigen werkvloer.  Formation Lean Six Sigma Black Belt

Formation Lean Six Sigma Black Belt, erg interessant

Binnen ons bedrijf werd er voorheen nooit gekeken naar het bezuinigen van bepaalde producten.  Het personeel wat er werkte deed wat er van hun werd verwacht en meer niet. Toen ik pas binnen dit bedrijf ging werken ergerde ik mij vaak. Vooral toen ik zag hoe goed materiaal vaak in de container werd gegooid, terwijl deze voor andere doeleinde gebruikt hadden kunnen worden. Eenmaal dit bij de hoge baas aan te hebben gegeven kreeg ik te horen dat ik wel een Green Belt training mocht gaan volgen. Deze training is speciaal voor mensen die als een  Lean Six Sigma expert gaat functioneren binnen een bedrijf of organisatie. Sindsdien hebben wij veel geld kunnen besparen binnen ons bedrijf, door wat zuiniger met bepaalde producten om te gaan en ook de werkzaamheden aan te passen. Formation Lean Six Sigma Black Belt